Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

charlieainthome
6897 3a59 500
Reposted fromkabu kabu viainto-black into-black

May 26 2018

charlieainthome
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viainto-black into-black

April 22 2018

charlieainthome
0317 034c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainto-black into-black

April 16 2018

charlieainthome
0150 479b 500

April 15 2018

charlieainthome
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viastaystrongangie staystrongangie

March 31 2018

charlieainthome
6585 438e 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
charlieainthome

March 09 2018

charlieainthome
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakarna karna

February 26 2018

charlieainthome
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

February 17 2018

charlieainthome
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued

February 08 2018

charlieainthome
6542 97ec
Reposted fromMatalisman Matalisman viakarmacoma karmacoma

December 28 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viastarryeyed starryeyed

December 26 2017

charlieainthome
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
charlieainthome
0849 e42f
charlieainthome
7761 68e3
:))))
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued

December 23 2017

charlieainthome
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"

December 04 2017

charlieainthome
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

November 23 2017

charlieainthome
7285 b2d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black

October 14 2017

0681 c533
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued

September 26 2017

8hy:

i wanna take back all those years i acted like i hated the color pink and anything stereotypically girly i love pink so much

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl