Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viastarryeyed starryeyed

December 26 2017

charlieainthome
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
charlieainthome
0849 e42f
charlieainthome
7761 68e3
:))))
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued

December 23 2017

charlieainthome
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"

December 04 2017

charlieainthome
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

November 23 2017

charlieainthome
7285 b2d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black

October 14 2017

0681 c533
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued

September 26 2017

8hy:

i wanna take back all those years i acted like i hated the color pink and anything stereotypically girly i love pink so much

charlieainthome
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego. 
— Jonathan Safran Foer – "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromlouve louve viaemotionalanorexic emotionalanorexic

September 25 2017

charlieainthome

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

September 17 2017

charlieainthome
4827 bfe7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
charlieainthome
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viainto-black into-black
charlieainthome
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanelife insanelife
charlieainthome
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
charlieainthome
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viainsanelife insanelife
charlieainthome
charlieainthome
Reposted frombluuu bluuu viainsanelife insanelife
charlieainthome
2936 c9b7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl