Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

0681 c533
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued

September 26 2017

8hy:

i wanna take back all those years i acted like i hated the color pink and anything stereotypically girly i love pink so much

charlieainthome
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego. 
— Jonathan Safran Foer – "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromlouve louve viaemotionalanorexic emotionalanorexic

September 25 2017

charlieainthome

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

September 17 2017

charlieainthome
4827 bfe7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
charlieainthome
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viainto-black into-black
charlieainthome
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanelife insanelife
charlieainthome
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
charlieainthome
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viainsanelife insanelife
charlieainthome
charlieainthome
Reposted frombluuu bluuu viainsanelife insanelife
charlieainthome
2936 c9b7 500

September 15 2017

charlieainthome
8487 0335
Reposted fromnezavisan nezavisan viapierdolony pierdolony
charlieainthome
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viadesperateee desperateee
charlieainthome
2924 80a8
Reposted fromodnowa odnowa viadesperateee desperateee
charlieainthome
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viapierdolony pierdolony
charlieainthome
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera

September 14 2017

charlieainthome
1492 96de 500
Reposted fromremeeember remeeember

September 13 2017

charlieainthome
1580 3ecc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl