Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

charlieainthome
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa

June 27 2019

charlieainthome
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued

March 31 2019

charlieainthome
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

January 29 2019

charlieainthome
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaRozaa Rozaa

September 23 2018

charlieainthome
6897 3a59 500
Reposted fromkabu kabu viainto-black into-black

May 26 2018

charlieainthome
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viainto-black into-black

April 22 2018

charlieainthome
0317 034c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainto-black into-black

April 16 2018

charlieainthome
0150 479b 500

April 15 2018

charlieainthome
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viastaystrongangie staystrongangie

March 31 2018

charlieainthome
6585 438e 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
charlieainthome

March 09 2018

charlieainthome
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakarna karna

February 26 2018

charlieainthome
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

February 17 2018

charlieainthome
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued

February 08 2018

charlieainthome
6542 97ec
Reposted fromMatalisman Matalisman viakarmacoma karmacoma

December 28 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viastarryeyed starryeyed

December 26 2017

charlieainthome
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
charlieainthome
0849 e42f
charlieainthome
7761 68e3
:))))
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued

December 23 2017

charlieainthome
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl